شرکت سازه های پيش ساخته پرچين

   نماینده انحصاری برند شرا در ایران   

نوارهای باریک شرا

جایگزین ایده آل قرنیز

 

Weight/KgLength/mmWidth/mmThickness/mm
5.33300010012