شرکت سازه های پيش ساخته پرچين

   نماینده انحصاری برند شرا در ایران   

صفحات کف شرا

با ضخامت ۱۸ میلی متر، دارای کاربردهـای متنوعی در ساختمان های مسکونی و تجاری می باشد.

 

Weight/KgLength/mmWidth/mmThickness/mm
79.522400120018