شرکت سازه های پيش ساخته پرچين

   نماینده انحصاری برند شرا در ایران   

صفحات صاف شرا

غیرقابل احتراق بوده و کاربرد چند منظوره دارد. این صفحات انعطاف پذیر با ضخامت های مختلف در مجموعه سقفی داخلی و خارجی ساختمان به کار می رود.

 

Weight/KgLength/mmWidth/mmThickness/mm
4.50
27.00
1200
2400
600
1200
4
6