شرکت سازه های پيش ساخته پرچين

   نماینده انحصاری برند شرا در ایران   

صفحات انعطاف پذیر همه کاره شرا

به شما امکان طراحی برای پوشش دیوارهای داخلی و خارجی را می دهد. همچنین راه حلی سودمند، سریع و پایدار برای طرح های مورد نظر شما می باشد.

 

Weight/KgLength/mmWidth/mmThickness/mm
27.00
36.00
45.00
54.00
2400
2400
2400
2400
1200
1200
1200
1200
6
8
10
12