شرکت سازه های پيش ساخته پرچين

   نماینده انحصاری برند شرا در ایران   

پیوست گواهینامه فنی (۱)