شرکت سازه های پيش ساخته پرچين

   نماینده انحصاری برند شرا در ایران   

مشخصات عمومی و فنی ديوار