لیست قیمت محصولات

ردیفابعاد
mm
ضخامت
mm

قیمت


ریال / متر مربع

کاربرد
الف
SHERA Wall Board
۱ 1200 x 24004155,000سقف کاذب
۲6212,000 سقف کاذب - دیوار سرویس ها
۳8283,000 نمای خارجی کلاسیک - دیوار داخلی
۴10318,000
۵12384,000 کنج دیوار ها و دورتادور پنجره ها
ب
SHERA Floor Board
۱

2400 x 1200

18532,000 کف باربر
پ
SHERA Plank
۱

4000 x 200

8356,000 نمای اسپرت کالیفرنیایی
ت
SHERA Deco Board
۱

2400 x 1200

8356,000 نما - دیوار داخلی - سقف کاذب
ث
 SHERA Ceiling Board
۱

1200 x 600

4119,000 سقف کاذب تایلی شیار دار - بسیار زیبا
ج
SHERA Skirt
۱

3000 x 100

1275,000 قرنیز - متر طول

لیست قیمت لوازم جانبی

ردیف نوع

قیمت


ریال / عدد

کاربرد
۱Screw FIX W25 G8 420 پیچ برای ضخامت 6,4 و 8 میلیمتر
۲Screw FIX W32 G8 470پیچ برای ضخامت 10,8 و 12 میلیمتر
۳Screw FIX W50 G8 690 پیچ برای ضخامت 12 و 18 میلیمتر
۴Sealant PU25 159,000پلی یورتان برای درزگیری ( داخلی و خارجی)
۵Gun570,000دستگاه تزریق پلی یورتان
۶بتانه 5 کیلوگرم550,000بتانه برای روی پیچ ها

۷
مش 138,000نوار درزگیر
ردیف نوع

قیمت


ریال / مترطول

کاربرد
۱پروفیل گالو انیزه مقطع M58,000جهت زیرسازی در نمای مدرن
۲پروفیل گالو انیزه مقطع V 36,000
۳پروفیل گالو انیزه مقطع A20,000

توضیحات:

محل تحویل درب انبار ( تهران یا بندر عباس) می باشد.

هزینه بارگیری و حمل از انبار تا پروژه و تخلیه به عهده کارفرما می باشد.

9% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری به مبالغ فوق اضافه می گردد.

Print Friendly