شرکت سازه های پيش ساخته پرچين

   نماینده انحصاری برند شرا در ایران   

دیوار پر شده با بتن سبک