شرکت سازه های پيش ساخته پرچين

   نماینده انحصاری برند شرا در ایران   

تاثير در سبک سازی

مقدمه

از آنجایی که همواره هزینه اقتصادی یا در واقع قیمت تمام شده پروژه برای کارفرمایان و مالکین محترم از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هست و از سوی دیگر بمنظور برنامه ریزی در جهت کاهش میزان مصرف مصالح ساختمانی از جمله فولاد، این شرکت اقدام به طراحی ساختمانی با شرایط ذیل نموده است که تأثیر سبک نمودن وزن سازه در آن کاملا مشهود گردد. نتیجه حاصله ذیلاً تقدیم می گردد.

مشخصات ساختمان:
۱- موقعیت ساختمان: شمالی
۲- تعداد طبقات ساختمان : ۴ طبقه روی پیلوت
۳- مساحت كل ساختمان : ۵/۳۸۱ متر مربع
۴- سقف : تیرچه بلوك با بلوك پلی استایرین
۵- اسكلت : سازه فلزی
۶- سیستم مقاوم در مقابل زلزله :‌قاب خمشی در جهت شرقی و غربی – باد بند در جهت شمالی و جنوبی
۷- متراژ دیوارها:
الف. دیوار های داخلی: ۲۰۰ متر مربع
ب. دیوارهای پیرامونی (شرقی و غربی): ۲۸۰ متر مربع
ج. دیوار نمای شمالی : ۳۶ متر مربع
د. دیوار نمای جنوبی : ۶۴ متر مربع

انواع بارگذاری

بارگذاری 1:
دیوار های داخلی :گچ و خاك و سفید كاری، دیوار cm 10 سفال ، گچ وخاك وسفید كاری
دیوارهای پیرامونی (شرقی و غربی ): دیوار cm 10 سفال ، گچ وخاك وسفید كاری
دیوار نمای جنوبی : سنگ ، دیوار cm 10 سفال ، گچ وخاك وسفید كاری
دیوار نمای شمالی : سیمان سفید ، دیوار cm 10 سفال ، گچ وخاك وسفید كاری

بارگذاری 2:
1- دیوار های داخلی : گچ و خاك و سفید كاری، دیوار cm 10 سفال ، گچ وخاك وسفید كاری
2- دیوار های پیرامونی (شرقی و غربی ) : دیوار cm 5 سفال ، عایق حرارتی ، دیوار cm 10 سفال ، گچ وخاك وسفید كاری
3- دیوار نمای جنوبی : سنگ ، دیوار cm 5 سفال ، عایق حرارتی ، دیوار cm 10 سفال ، گچ وخاك وسفید كاری
4- دیوار نمای شمالی : سیمان سفید ، دیوار cm 5 سفال ، عایق حرارتی ، دیوار cm 10 سفال ، گچ وخاك وسفید كاری

بارگذاری 3:
1- دیوار های داخلی : Dry wall Cement با وزن 25kg/m2
2- دیوارهای پیرامونی (شزقی و غربی): Dry wall Cement با وزن 25kg/m2
3- دیوار نمای جنوبی : Dry wall Cement با وزن 25kg/m2 ، سنگ ، ملات و روفیكس
4- دیوار نمای شمالی : Dry wall Cement با وزن 25kg/m2


ميزان فولاد مصرفی بر اساس نوع بارگذاری

واحد: کیلوگرم

رديف

موقعيت

بارگذاری1

بارگذاری2

بارگذاری3

1

صفحه ستون و بولت

640

594

594

2

فونداسيون

2959

3305

2410

3

تيرها

6775

7100

5388

4

ستون ها

9211

9906

7837

5

باد بندها

1768

1768

1768

6

اتصالات

2021

2007

1767

جمع كل

23374

24680

19764

نتیجه گیری

با توجه به جدول مشاهده مي‌گردد كه در روش بارگذاري نوع 3 كه از دراي وال سمنت استفاده شده است نسبت به بارگذاري نوع 2 به ميزان حدود 5 تن صرفه جويي در ميزان فولاد مصرفي گرديده است.